SA?kums

Par mumsEasy Wine ir vA�na bA?rs/ restorA?ns ar konceptu A?oti lA�dzA�gu kA? alus/grila bA?rA? Easy Beer.. MA�s piedA?vA?jam glA?zA�s 60 daA?A?dus vA�nus katrai gaumei un katram maciA�am.
Un tas ir pateicoties mA�su vA�na izlieA?anas aparA?tiem, kuros vA�ns var atrasties, pie attiecA�gas temperatA�ras, divas nedA�A?as, kuru laikA? vA�ns nemainA�s savu garA?as kvalitA?ti.

  • IenA?kot bA?rA? JA�s saA�emat vA�na karti 50 Euro vA�rtA�bA?. NekA?das priekA?apmaksas! ApmaksA? vakara beigA?s, tA? sacA�t jA?saka – tik cik izdzA�ri.
  • Ievietojiet karti vA�na izlieA?anas aparA?tA?, izvA�lieties vA�nu, spiediet pogu un vA�ns ielA�st glA?zA�.

Discover Menu

A�diens

Kad runa ir

par A�dienu


VA�ns ir radA�ts tA?dA�A?, lai to dzertu ar baudu, bet baudu palielinA?t vienmA�r ir iespA�jams ar labi izvA�lA�tA?m uzkodA?m. VA�ns ir pelnA�jis labu a�?pA?riniekua�?!

PamA�A?iniet mA�su tapas, Bruschettas, pastas, siltos A�dienus, meklA�jiet savus ideA?los pA?rus un baudiet katru minA�ti, kuru pavadiet bA?rA? a�?EASY WINEa�?.

ApskatA�t A�dienkarti

VA�ns

VA�ns

MA�su

vA�na PagrabiA�A?60 glA?zes vA�na – tas ir daudz. Var degustA�t visu vakaru un nebA�s apgA�ts pat pirmais divdesmitnieks. Bet interesanti vA�ni pasaulA� ir daudz, daudz vairA?k. Un A?ajA?s 60 pozA�cijA?s, lai kA? gribA�tos, nekA?di nevar ietilpt!

Un jA?, mums nav pastA?vA�gas vA�na kartes, tA?pA�c mA�s uzglabA?jam mA�su “VA?NA PAGRABIA�A�” top 100 paA?us pieprasA�tA?kos mA�su bA?ra vA�nus.

ApskatA�t vA�nu piedA?vA?jumu

Laipni lūgti

Laipni lūgti

EASY WINE

SIA EASY WINE ir noslA�dzis 2017. gada 11. maijA? lA�gumu Nr. SKV-L-2017/256 ar Latvijas InvestA�ciju un attA�stA�bas aA?entA�ru par atbalsta saA�emA?anu pasA?kuma “StarptautiskA?s konkurA�tspA�jas veicinA?A?ana” ietvaros, ko lA�dzfinansA� Eiropas ReA?ionA?lA?s attA�stA�bas fonds